Aktuellt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök av grundarna till försoningsprogrammet. 
Från vänster: Ulrica Fritzson, sittande: Stellan Ponnert, Mikael Andersson, Carina Halvardsson, Jonathan Clayton, Jenny Clayton, Jenny Mårtensson, Mervin Joostenberg. 
Webbinarium den 20:e november
Försoningsgruppen berättar (utifrån sina erfarenheter i Sydafrikanska och svenska fängelser) om att vi behöver komplettera vårt rättssystem med Reparativ rättvisa och försoning för att få ett fredligare samhälle och helare människor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicka här för att komma till anmälan på Sway!
 
Digitalt årsmöte via ZOOM, Fredagen den 24 april
kl. 18. Anmäl dig till sekreterare Jenny Mårtensson
mosterjenny@hotmail.com 
Försoningsveckan på anstalten Kumla i mars ställs in tills vidare på grund av Coronapandemin.
Kallelse till Årsmöte!
Tid: 3 april kl. 18.00
Plats: Allhelgonagården, Bredgatan 34 i Lund
Om du som medlem har ärende som ska upp på årsmötet. Ska det vara ordförande tillhanda senast 20/3. Skicka till carina.halvardsson@gmail.com 
Som medlem får du bjuda med dig andra som kan vara intresserade av vårt arbete. Anmälan om hur många som kommer behöver vi ha senast 31/3.
Varmt välkomna!
Försoningsgruppens styrelse
Fördjupade försoningsdagar: Ställs in!

Vi inbjuder i samverkan med Svenska kyrkan i Malmö och Svenska kyrkan i Lund till fördjupande försoningsdagar:
 

I Malmö torsdag 21 maj och fredag 22 maj kl. 17-21
lördag 23 maj och söndag 24 maj kl. 10-16

Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds lördag 30 maj kl. 10–14 i Malmö 

Informationsträff:
Tisdag 14 april kl. 18.00 i S:t Matteus församlingshem i Malmö

Uppföljningsträffar:

Torsdagar 4, 11 och 18 juni kl. 17-20 i Malmö

Kostnad: 250 kr/person inklusive fika och lunch.

Betalning ska ske senast 18 maj till BG 766 - 1093 eller med Swish 123 032 01 35

Anmälan senast 16 april till någon av nedanstående:

Försoningsgruppens ordförande

Carina Halvardsson, 070-950 03 55,
carina.halvardsson@gmail.com

Svenska kyrkan i Malmö,
diakon Ebba Älverbrandt, 040-27 92 79,
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

© Försoningsgruppen 2019