tidning

 Aktuellt 

Fördjupande försoningsdagar 

Vi inbjuder i samverkan med Svenska kyrkan i Malmö och Svenska kyrkan i Lund

till fördjupande försoningsdagar:

Informationsträff med enkel fika tisdagen den 28 mars kl. 18, Information kan även fås vid ett enskilt 

samtal. Ett personligt möte krävs för att anmäla sig.

Grunddagarna

Torsdagen den 20 april kl. 17.00 - 21.00

Fredagen den 21 april kl. 17.00 - 21.00

Lördagen den 22 april kl. 17.00 - 21.00

Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds:

lördagen 6 maj kl. 10–14 i Malmö 

Uppföljningsträff: Tisdagen den 6 maj kl. 17.00 - 20.00

Kostnad: 250 kr/person inklusive fika och lunch.

Betalning till BG 766 - 1093 eller med Swish 123 032 01 35

Plats: Heliga Trefaldighetskyrkans församlingshem 

Eriksfältsgatan 1, Malmö

Anmälan till:

Svenska kyrkan i Malmö,
diakon Ebba Älverbrandt, 040-27 92 79,
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

            Ulrica Fritzson, 0511-262 62

         ulrica.fritzson@svenskakyrkan.se 

 

 

 

20210918_160846.jpg

Illustration: Danny Eriksson