top of page
tidning

 Aktuellt 

Under vecka 9 arbetar Försoningsgruppen på anstalten KUMLA

För fjärde gången besöker Försoningsgruppen anstalten för att genomföra en försoningsvecka med 10 intagna och NAV personal på anstalten. Vi ser fram emot att träffa nya personer som modigt ger sig in på försoningens väg.

 

Fördjupande försoningsdagar 

Vi inbjuder i samverkan med Svenska kyrkan i Malmö och Svenska kyrkan i Lund

till fördjupande försoningsdagar:

Informationsträff med enkel fika tisdagen den 28 mars kl. 18, Information kan även fås vid ett enskilt 

samtal. Ett personligt möte krävs för att anmäla sig.

Grunddagarna

Torsdagen den 20 april kl. 17.00 - 21.00

Fredagen den 21 april kl. 17.00 - 21.00

Lördagen den 22 april kl. 17.00 - 21.00

Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds:

lördagen 6 maj kl. 10–14 i Malmö 

Uppföljningsträff: Tisdagen den 6 maj kl. 17.00 - 20.00

Kostnad: 250 kr/person inklusive fika och lunch.

Betalning till BG 766 - 1093 eller med Swish 123 032 01 35

Plats: Heliga Trefaldighetskyrkans församlingshem 

Eriksfältsgatan 1, Malmö

Anmälan till:

Svenska kyrkan i Malmö,
diakon Ebba Älverbrandt, 040-27 92 79,
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

            Ulrica Fritzson, 0511-262 62

         ulrica.fritzson@svenskakyrkan.se 

I samverkan med Ersta diakonikår erbjuder Försoningsgruppen utbildning i "Försoning och acceptans"

I samverkan med Ersta diakonkår erbjuder Försoningsgruppen utbildning i ”Försoning och acceptans”
Försoningsgruppen ansvarar för undervisning, material och kursledning. Ersta diakonkår upplåter lokaler och samordnar logistik omkring kursen. Läs mer nedan om vilka alternativ som erbjuds.
1. Grundkurs
Riktar sig till de som vill fördjupa sig i och arbeta med försoning i församlingskontext. Grundutbildningen är framförallt av teoretisk karaktär med vissa praktiska inslag. Kursen går igenom grunderna i försoningens teologiska och teoretiska utgångspunkter, det diakonala förhållningsättets betydelse för försoningsprocesser, samtalsledarrollen, sörjande och acceptans, skuld, stress och förlåtelse, hopp och kapaciteter och gestaltande förhållningssätt med tillhörande praktiska övningar.


Grundkursen är en förutsättning för att gå metodkursen och för att kunna bli certifierad i försoningsmodellen.
Kursledning: Ulrica Fritzson (präst och utbildningsansvarig), Ebba Älverbrandt (diakon), Erik Isaksson (präst och gestaltterapeut)
Datum: 24-26/5 2023 Plats: Ersta diakoni Kurskostnad: 9900 kr ex. moms Kostnad för logi tillkommer, möjlighet till hotellrum finns på Ersta. Kontakta kårsamordnare Jemima Bentham för förfrågan. Minimiantal deltagare: 5 Anmälan till: jemima.bentham@erstadiakoni.se senast 24/4. Uppge namn & fakturaadress, deltagaravgiften betalas in senast 2 veckor innan kursstart. Avhopp senare än 2 veckor innan kursstart återbetalas ej.


2. Metod- och certifieringskurs
Riktar sig till de som vill ansvara för ”Fördjupande försoningsdagar” i församlingskontext. Kursen är en påbyggnadskurs till grundkursen.
Kursen är certifierade och den specifika metoden kring ”Fördjupande försoningsdagar” blir tillgänglig för deltagarna. Kursen innehåller fördjupning av grundkursen, gestaltterapeutisk grupprocess och metodutbildning i ”Fördjupande försoningsdagar”. Kursen är metodologiskt inriktad och vi provar övningar i ”Fördjupande försoningsdagar” och i gestaltande förhållningssätt. Deltagarna får med sig Försoningsgruppens certifierande metodmaterial i syfte att själva kunna ansvara för försoningsgrupper i församlingskontext.

För att en församling ska kunna arbeta med ”Fördjupande försoningsdagar” krävs att minst en medarbetare är certifierad i Försoningsgruppens försoningsmodell.
Handle
dning av Försoningsgruppen sker under ett års tid efter avslutad metod- och certifieringskurs.
Datum: hösten 2023 (närmare info kommer)
Kurskostnad: 15000 kr ex moms, som inkluderar material och mentor under första året/person
Minimiantal deltagare: 5


3. Uppfräschningskurs
Tid; 1 dag Kostnad; 2000 kr ex moms/person
Om man vill behålla sin certifiering och inte har arbetat med modellen på 2 år. Kan vara för enskild deltagare och ges vid behov.
Kontaktuppgifter:
Försoningsgruppen Ulrica Fritszon 0722519888 ufritzon@yahoo.se
Ersta diakonkår Jemima Bentham 08 714 63 01 jemima.bentham@erstadiakoni.se

 

 

 

20210918_160846.jpg

Illustration: Danny Eriksson

bottom of page