Vi hänger samman som i ett nät av förbindelser

Fördjupade försoningsdagar

Konflikt.png

Med utgångspunkt i försoningsprogrammet erbjuder vi möjlighet till försoning, konfliktmedling och bearbetning av kränkningar, nu i en kyrklig kontext, tillsammans med Svenska kyrkan.


Försoningsdagarna innehåller fyra dagars samtal och praktiskt arbete där vi tittar närmare på vad det är som gått sönder i en relation, hur de skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Dagarna avslutas med eventuella möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående, lördagen efter de fördjupande försoningsdagarna. Därefter genomförs tre uppföljningsträffar.

Är du intresserad av att delta i de fördjupade försoningsdagarna? Under fliken aktuellt ser du om det finns någon aktuell grupp som du kan anmäla dig till.

Förlåt.jpg