Våra föreläsningar/Utbildningar

Reparativ Rättvisa - En väg till försoning

Vad är det? Är det möjligt och Hur går det till?

Vi berättar om bakgrund, hur vi startade arbetet inom svensk kriminalvård och hur det går till.

Förlåtelse och Försoning

Våra erfarenheter av förlåtelse och försoning vid kränkningar och konfliktsituationer kan tillämpas på många platser i samhället. Är du intresserad av att boka en föreläsning eller workshop till ditt företag eller organisation?

Utbildningsdag om hur försoningsarbete, förövarens ansvarstagande och erkännande kan vara brottsförebyggande.

En heldag med föreläsning om reparativ rättvisa, försoningsprogrammet samt erfarenheter av försoningsarbete på anstalter i både Sydafrika och Sverige. Dagen kommer också ge tillfälle till diskussioner. 

Välkommen att kontakta oss för offert eller för att boka en föreläsning eller workshop.

forsoningsgruppen@gmail.com