top of page

Vi verkar för försoning genom Reparativ rättvisa

Läs om vad som händer i Försoningsgruppen tryck på knappen aktuellt!

hålla händer

Välkommen till Försoningsgruppen!

Vi är en ideell organisation och verkar för försoning genom arbete med Reparativ Rättvisa och mot kriminalitet och missbruk.  Försoningsgruppen bildades som ideell förening den 28 februari 2011.  

 

Vi samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar med brottsprevention och ökad trygghet i samhället.

Arbetet riktar sig till behandlingshem, kriminalvård, trossamfund, frivilliga organisationer och kommunala verksamheter som arbetar mot brott på olika nivåer.

Försoningsgruppen vill medverka till att arbetet med reparativ rättvisa utvecklas och sprids genom "försoningsprogrammet" i Sverige.

Att försonas handlar inte om att låtsas att saker och ting är annorlunda än de är. Det är inte att klappa varandra på axeln och blunda för felsteg. Verklig försoning avslöjar det avskyvärda, skymfen, smärtan, förnedringen och sanningen. Det är ett riskabelt företag, men till sist är det mödan värt, för att ta itu med den verkliga situationen bidrar till sist till att åstadkomma verkligt helande

Desmond Tutu

Våra tjänster

Försoningsarbetet utgår från tanken på att vi alla lever i ett nät av relationer. När våra relation går sönder, när vi kränker eller blir kränkta, när vi begår brott eller blir utsatta för brott, behandlar varandra illa och blir illa behandlade - då skadas vårt relationella nät. Då skadas vi alla. Den reparativa rättvisan hjälper oss att ta ansvar för våra skador, erkänna vår skuld och delaktighet, lyssna till de vi skadat och arbeta med upprättelse så att försoning kan ske.

Bild1_edited.jpg
bottom of page