Vi hänger samman som i ett nät av förbindelser

Välkommen till Försoningsgruppen!

Välkommen till Försoningsgruppen!

Vi är en icke vinstdrivande, ideell organisation och verkar för försoning genom arbete med Reparativ Rättvisa och mot kriminalitet och missbruk. 

Försoningsgruppen bildades som ideell förening den 28 februari 2011.  

Vi samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar med brottsprevention och ökad trygghet i samhället.

Arbetet riktar sig till behandlingshem, kriminalvård, trossamfund, frivilliga organisationer och kommunala verksamheter som arbetar mot brott på olika nivåer.

Försoningsgruppen vill medverka till att arbetet med reparativ rättvisa utvecklas och sprids genom "försoningsprogrammet" i Sverige.

Det är alltid den som utsatts för brott som står i centrum.

Försoningsgruppen

10 år

2011 - 2021

"Att försonas handlar inte om att låtsas att saker och ting är annorlunda än de är. Det är inte att klappa varandra på axeln och blunda för felsteg. Verklig försoning avslöjar det avskyvärda, skymfen, smärtan, förnedringen och sanningen. Det är ett riskabelt företag, men till sist är det mödan värt, för att ta itu med den verkliga situationen bidrar till sist till att åstadkomma verkligt helande." -Desmond Tutu

Ubuntu.jpg
 

Uttrycket Ubuntu från Afrika har översatts av den Liberianska fredsaktivisten Leymah Gbowee såhär: "Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är." 

  • Facebook