top of page
Kyrkans salar

 Om oss 

Bakgrund

Vid ett flertal resor i Södra Afrika besökte Ulrica Fritzson Pollsmoorfängelset i Kapstaden och kom i kontakt med det Försoningsprogram som bedrivs bland dömda förövare där. Det var en genomgripande upplevelse. Försoningsprogrammet på Pollsmoorfängelset lyfter fram den existentiella delen av skulden och man arbetar med den i vetskap om att också denna del av skulden är nödvändig att sona om vi människor ska kunna leva sida vid sida i samhället – efter avtjänad strafftid. Just detta hade hon under sina år som fängelsepräst saknat och efterfrågat. Många som hon mött genom åren har lidit av den skuldbörda som vederbörande ådragit sig genom kränkning och brott mot andra människor, utan möjligheter att sona eller arbeta med den.

När Ulrica sedan fick möjlighet att på heltid reflektera och skriva om skuld och värdefrågor inom ramen för sitt avhandlingsarbete väcktes tanken på ytterligare besök på Pollsmor. I mars 2010 följde en grupp sakkunniga med henne till Pollsmoor, för att tillsammans med 30 intagna arbeta med programmet och därigenom bedöma om vi skulle kunna använda programmet också i Sverige: Owe Sjölander och Anders Sandberg, erfarna våldsbehandlare på Kriscentrum för Män i Malmö, HE Svensson och Micael Johansson, erfarna kriminalvårdare, Benny Jadeland och Tommy Mellgren, båda med erfarenhet av arbete med människor som lever i missbruk, utanförskap och kriminalitet. Alla var efter detta besök och arbete, övertygade om att programmet också var möjligt att använda i Sverige, med vissa korrigeringar. Väl tillbaka i Sverige inbjöds företrädare från polismyndigheten, kyrkan, kriminalvården, medlingsverksamheten, behandlingshem i Malmö till samverkan. Under ett års tid översattes programmet och den ideella organisationen Försoningsgruppen bildades. 

Se vår informationsfilm på 5 minuter och hör oss tala om Försoning Genom Reparativ Rättvisa:

Försoningsgruppens styrelse

Anders Sandberg
Anders_edited_edited.jpg

Anders Sandberg

Utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdraget Mäns våld mot kvinnor. Har tidigare arbetat på Kriscentrum för män i Malmö. Utbildad i Steg ett psykodynamisk terapi, gestaltterapi

Micael Johansson

Kassör

Mickael_edited.jpg

Micael Johansson

Kriminalvårdsinspektör på anstalten Ystad, utbildad i Victim Offender Dialogue, VOD

Ulrica Fritzson

Initiativtagare och styrelseledamot

Ulrika_edited.jpg

Ulrica Fritzson 

Präst i  Svenska kyrkan och Teol Dr i religionsfilosofi med Försoning som fokus.

Utbildad i Victim Offender Dialogue, VOD, Trauma och Transformation i Sydafrika. Certifierad Praktisk Handledare och utbildning i Gestaltterapi.

Mikael Andersson

Vice ordförande

Micke_edited.jpg

Mikael Andersson

Sektionschef på Krami

Malmö Stad, MI utbildad, Utbildad i konsekvenspedagogik och Victim Offender Dialogue, VOD

Jenny Mårtensson

Sekreterare

Jenny.01.jpg

Jenny Mårtensson

Socionom i Malmö Stad, Erfarenhet av behandlingsarbete med missbruk och kriminalitet. Utbildning i MI och Victim Offender Dialogue, VOD

Stellan Ponnert

Styrelseledamot

Stellan bild_edited.jpg

Stellan Ponnert

Präst i Svenska kyrkan i Lund

Irma Janzon_66 svartvit.jpg
Irma Janzon

Styrelseledamot

Pastor i Evangeliska Frikyrkan. Internationell erfarenhet från arbete i Afrika.

Arbetat i Fängelsekyrkan, Kumla och gått St Lukas kurs för själavårdare inom kriminalvården.

Tack!

Ett synnerligen stort och ödmjukt tack till Jenny och Jonathan Clayton, som så generöst och öppenhjärtligt har tagit emot oss i Försoningsgruppen år efter år och som låtit oss låna deras program. Jonathan och Jenny från Hope Prison Ministry är grundarna till vårt försoningsprogram.


Av dem har vi lärt oss hur svår och viktig försoning är. Med deras hjälp har vi blivit certifierade i programmet. Jenny och Jonathan är två osedvanligt speciella personer som dedikerat sitt liv till arbetet för försoning. Utifrån stor erfarenhet och gedigen kompetens har de utvecklat ett mycket välfungerande program som riktar sig till alla som lider av oförsonlighet och längtar efter försoning.

Jonathan och Jenny.jpg

Jonathan och Jenny Clayton - grundare av Hope Prison Ministry

bottom of page