Vi hänger samman som i ett nät av förbindelser

Bakgrund

Vid ett flertal resor i Södra Afrika besökte Ulrica Fritzson Pollsmoorfängelset i Kapstaden och kom i kontakt med det Försoningsprogram som bedrivs bland dömda förövare där. Det var en genomgripande upplevelse. Försoningsprogrammet på Pollsmoorfängelset lyfter fram den existentiella delen av skulden och man arbetar med den i vetskap om att också denna del av skulden är nödvändig att sona om vi människor ska kunna leva sida vid sida i samhället – efter avtjänad strafftid. Just detta hade hon under sina år som fängelsepräst saknat och efterfrågat. Många som hon mött genom åren har lidit av den skuldbörda som vederbörande ådragit sig genom kränkning och brott mot andra människor, utan möjligheter att sona eller arbeta med den.     

När Ulrica sedan fick möjlighet att på heltid reflektera och skriva om skuld och värdefrågor inom ramen för sitt avhandlingsarbete väcktes tanken på ytterligare besök på Pollsmor. I mars 2010 följde en grupp sakkunniga med henne till Pollsmoor, för att tillsammans med 30 intagna arbeta med programmet och därigenom bedöma om vi skulle kunna använda programmet också i Sverige: Owe Sjölander och Anders Sandberg, erfarna våldsbehandlare på Kriscentrum för Män i Malmö, HE Svensson och Micael Johansson, erfarna kriminalvårdare, Benny Jadeland och Tommy Mellgren, båda med erfarenhet av arbete med människor som lever i missbruk, utanförskap och kriminalitet. Alla var efter detta besök och arbete, övertygade om att programmet också var möjligt att använda i Sverige, med vissa korrigeringar. Väl tillbaka i Sverige inbjöds företrädare från polismyndigheten, kyrkan, kriminalvården, medlingsverksamheten, behandlingshem i Malmö till samverkan. Under ett års tid översattes programmet och den ideella organisationen Försoningsgruppen bildades. 


 

Försoningsgruppens styrelse
Anders Sandberg
Jenny Mårtensson

Sekreterare

Mikael Andersson

Vice Ordförande

Ulrica Fritzson

Initiativtagare och styrelseledamot

Micael Johansson

Kassör

Stellan Ponnert

Styrelseledamot

Owe Sjölander

Styrelsesuppleant

Jonathan and Jenny Clayton founder of Hope Prison Ministry

 

Tack!

Ett synnerligen stort och ödmjukt tack till Jenny och Jonathan Clayton, som så generöst och öppenhjärtligt har tagit emot oss i Försoningsgruppen år efter år och som låtit oss låna deras program. Jonathan och Jenny från Hope Prison Ministry är grundarna till vårt försoningsprogram. 
Av dem har vi lärt oss hur svår och viktig försoning är. Med deras hjälp har vi blivit certifierade i programmet. Jenny och Jonathan är två osedvanligt speciella personer som dedikerat sitt liv till arbetet för försoning. Utifrån stor erfarenhet och gedigen kompetens har de utvecklat ett mycket välfungerande program som riktar sig till alla som lider av oförsonlighet och längtar efter försoning.

© Försoningsgruppen 2019