top of page
Försoningsvecka_redigerad_upskalad.jpg

Föreläsningar och workshops

Reparativ Rättvisa - En väg till upprättelse, rättvisa, fredliga relationer och försoning

Vad är reparativ rättvisa? Är det möjligt att arbeta med denna form av rättvisa i dagens samhälle och hur går det till? Är det möjligt att komplettera den straffrättsliga processen med en reparativ process? 

Förlåtelse och Försoning

Våra erfarenheter av förlåtelse och försoning vid kränkningar och konfliktsituationer kan tillämpas på många platser i samhället. Är du intresserad av att boka en föreläsning eller workshop till ditt företag eller organisation?

Hur kan försoningsarbete, förövarens ansvarstagande och erkännande kan vara brottsförebyggande?

En heldag med föreläsning och workshop om reparativ rättvisa, försoning, förlåtelse, erkännande, ansvarsutkrävande samt erfarenheter av försoningsarbete på anstalter i både Sydafrika och Sverige. Dagen kommer också ge tillfälle till övningar och samtal. 

Välkommen att kontakta oss för offert eller för att boka en föreläsning eller workshop.

bottom of page