top of page
till jenny.jpg

Försoningsvecka

Vår försoningsvecka är ett gediget alternativ till kriminalitetsprogram och vänder sig till dig som avtjänar straff i anstalt och frivård, eller befinner dig i missbruksbehandling på behandlingshem, eller som på annat sätt genom din livsstil har skadat dina relationer till andra.

Försoningsarbetet på anstalt handlar i korthet om hur förövarens ansvarstagande och erkännande kan vara brottsförebyggande och hur brottsoffermöten kan bli kapacitetsstärkande för alla parter.

Vi har genomfört 15 försoningsveckor med deltagare från Avenbokens behandlingshem och på anstalterna Tygelsjö, Ringsjön, Gävle, Ystad, Hinseberg och Kumla

Såhär ser en vecka ut:

  • 6 dagar 

  • Måndag-lördag 

  • 36 timmar med föreläsningar, egna uppgifter och samtal

  • 8-20 deltagare

  • Samtal och uppföljande arbete under 5-10 veckor.

  • Därefter möjligheter till möte med de direkt brottsutsatta

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss för mer information eller en föreläsning om vårt försoningsarbete.

bottom of page