top of page

Utbildning i "Försoning och acceptans"

Vi erbjuder en certifieringsutbildning i "Försoning och acceptans" som riktar sig till församlingsmedarbetare och personer som i sin profession arbetar med människor som längtar efter försoning i sina liv. Utbildningen är upplagd enligt följande:

Grundkurs

Riktar sig till de som vill bli certifierade i Försoningsmodellen "Försoning och acceptans". Grundutbildningen är ffa av teoretisk karaktär med vissa praktiska inslag. Kursen går igenom grunderna i försoningens teoretiska utgångspunkter, det omsorgsfulla förhållningsättets betydelse för försoningsprocesser, samtalsledarrollen, sörjande och acceptans, skuld, stress och förlåtelse, hopp och kapaciteter, ett gestaltande förhållningssätt. Grundkursen är en förutsättning för att gå metodkursen och för att kunna bli certifierad i försoningsmodellen. Tid; 2 dagar

 

Metodkurs

Är en påbyggnadskurs för de som gått grundkursen. Kursen innehåller fördjupning av grundkursen, gestaltterapeutisk grupprocess, metodutbildning i försoningsmodellen, samt utbildning i ”Fördjupande försoningsdagar”. Tid; 3 dagar

Cetrifieringskurs

Efter certifiering krävs att man under de två första åren har en mentor, som tillhandahålls från Försoningsgruppen.

Tid; 5 dagar

 

Uppfräschningskurs om man vill behålla sin certifiering och inte har arbetat med modellen på 2 år.

Tid; 1 dag

Kan vara för enskild deltagare och ges vid behov.

IMG_20210917_162041.jpg
bottom of page