top of page

Utbildning i
"Försonas för att leva"

"Försonas för att leva" är en certifieringsutbildning som tagits fram av Försoningsgruppen för att tillhandahålla arbete med försoning och reparativ rättvisa utanför anstaltsarbete.

 

Utbildningen riktar sig till församlingsmedarbetare och personer som i sin profession arbetar med människor som längtar efter försoning i sina liv. För deltagande i kursen krävs samtalserfarenhet och/eller samtalsutbildning.

Utbildningen är upplagd enligt följande:

Grundkurs

Riktar sig till de som vill bli certifierade i Försoningsmodellen "Försonas för att leva". Grundutbildningen är ffa av teoretisk karaktär med vissa praktiska inslag. Kursen går igenom grunderna i försoningens teoretiska utgångspunkter, det omsorgsfulla förhållningssättets betydelse för försoningsprocesser, samtalsledarrollen, sörjande och acceptans, skuld, stress och förlåtelse, hopp och kapaciteter, ett gestaltande förhållningssätt. Grundkursen är en förutsättning för att gå metodkursen och för att kunna bli certifierad i försoningsmodellen. Tid; 3 dagar

 

Metodkurs

Är en påbyggnadskurs för de som gått grundkursen. Kursen innehåller fördjupning av grundkursen, gestaltterapeutisk grupprocess, metodutbildning i försoningsmodellen, samt utbildning i "Försonas för att leva". Tid; 3 dagar

Certrifiering ges av Försoningsgruppen till deltagare som genomgått både grund- och metodkurs.

Tryck på knappen "aktuellt" för att se vilka datum för utbildning som är aktuella.

IMG_20210917_162041.jpg
bottom of page