top of page
Spindelnät

 Uppdrag 

till jenny.jpg

Försoningsvecka inom frivård, kriminalvård och missbruksvård

Vår försoningsvecka är ett gediget alternativ till kriminalitetsprogram och vänder sig till dig som avtjänar straff i anstalt och frivård, eller befinner dig i missbruksbehandling på behandlingshem.

Försoningsgruppen mörkgra.png

Fördjupande försoningsdagar

Med utgångspunkt i försoningsprogrammet erbjuder vi möjlighet till försoning, konfliktmedling och bearbetning av kränkningar, nu i en kyrklig kontext,  med Svenska kyrkan.

nedladdning.png

MILSA fördjupningsprogram kring hälsa och välbefinnande för nyanlända flyktingar

På uppdrag av Länsstyrelserna och i samverkan med Uppdrag psykisk hälsa, Partnerskap Skåne och Sensus utbildar Försoningsgruppen samhälls- och hälsokommunikatörer i 'Försonings och acceptans' inom ramen för MILSA fördjupningsprogram i Sverige. 

till jenny1.jpg

Medling

Vi erbjuder medling vid brott och konflikter och har lång erfarenhet av att medla särskilt i svåra mål.

Gruppbild utbildningsdag 11nov_edited.jpg

Handledning

Vi handleder enskilda och arbetsgrupper i reparativ rättvisa, försoning, konflikthantering och medling.

Restorative Justice.jpg

Utbildning

Vi erbjuder certifieringsutbildning i "Försoning och acceptans".

Vi skräddarsyr också utbildningar i reparativ rättvisa och försoning utifrån sammanhangets behov och önskemål. 

Försoningsvecka_redigerad.jpg

Föreläsningar och workshops

Reparativ Rättvisa - En väg till försoning, vad innebär det? Är det möjligt och hur går det till? Hur kan man arbeta med försoning och förlåtelse vid brott och kränkningar? 

bottom of page