top of page
thumbnail.jfif

MILSA utbildning

MILSA fördjupningsprogram kring hälsa och välbefinnande är framtaget för att bidra till återhämtning för de många nyanlända flyktingar som lever med en så hög stressnivå att den sätter hinder för integration i det svenska samhället.

På uppdrag av Länsstyrelserna och i samverkan med Uppdrag psykisk hälsa (Sveriges Kommuner och Landsting), Partnerskap Skåne och Sensus, utbildar Försoningsgruppen samhäls- och hälsokommunikatörer i "Försonings och acceptans".

Försoningsgruppen bidrar med tre utbildningsdelar inom MILSA fördjupningsprogram; "Identiteter, förluster och nya möten", Förlåtelse, sorg och att släppa taget", "Försonings, acceptans och kapaciteter". 

bottom of page