top of page
Image by Casey Horner

Handledning

Vi handleder enskilda och arbetsgrupper i reparativ rättvisa, försoning, konflikthantering och medling.

Våra medarbetare är utbildade i 'Victim Offender Dialogue', Certifierad Praktisk Handledning, Trauma och Transformation, Steg 1 i psykodynamisk terapi, Motiverande samtal (MI), 'Kriminalitet som livsstil', Konsekvenspedagogik, Gestaltterapi.

bottom of page